Onderwijs

Human Dynamics – Ontdek jouw besturingsprogramma
mentorlessen voor bovenbouw havo-vwo

Auteur: Harke Kuipers
Vormgeving: Factor 12
Bindwijze: softcover
Drukkerij: Veldhuis
Oplage: 1500
Eerste druk november 2011
Tweede druk augustus 2016

ISBN
Werkboek voor de leerling > LET OP: NIET MEER LEVERBAAR
978-90-811386-0-4

Prijs: € 35,00 inclusief verzendkosten. Zeer aantrekkelijke korting bij afname vanaf 30 stuks!

Handreiking voor de mentor > LET OP: NIET MEER LEVERBAAR
978-90-811386-2-8

Prijs: € 25,00 inclusief verzendkosten.

Bestellen
Stuur een mail naar info@uitgeverijhetwaait.nl, vermeld het aantal exemplaren dat je wilt, je e-mailadres, naam en postadres. Ik stuur je dan (vrijwel altijd) dezelfde dag een factuur. Zodra je het bedrag hebt overgemaakt, komt het boek naar je toe!

Beschrijving
Mentormethode geïnspireerd door het gedachtegoed van Human Dynamics, voor leerlingen in de bovenbouw havo/vwo van het voortgezet onderwijs.

Werkboek voor de leerling
De methode bevat een leerlingen(werk)boek, geschreven in een ‘prettig brutale taal’ die de leerlingen vaak rechtstreeks aanspreekt, een spiegel voorhoudt en probeert te activeren. Daarnaast zijn er herkenbare voorbeelden uit het dagelijkse (school- en buitenschoolse) leven en tal van opdrachten. Doel: het steeds beter herkennen en zichtbaar maken van verschillen tussen jou en anderen en daarin de kwaliteit leren ontdekken en benutten.

Gedurende de 11 lessen (steeds twee blokuren) maakt de leerling zelf een persoonlijk leerprofiel waarin hij beschrijft wat hij prettig vindt c.q. nodig heeft om optimaal te kunnen leren. Hij brengt zijn kwaliteiten en valkuilen in kaart, leert deze zichtbaar te maken, erop te reflecteren en er met anderen over in gesprek te gaan.

Onderwerpen zijn onder meer: kennismaken met verschillen in motivatie, starten, informatie verwerven en verwerken, instructie en begeleiding geven en ontvangen, samenwerken, omgaan met plannen en afronden, werken met invloed en betrokkenheid, enzovoort.

Mentorhandreiking
Het mentorboek beschrijft de opbouw van de lessen (11 blokuren) en licht het achterliggende idee van elke les uitgebreid toe. Daarnaast biedt het alternatieve lesvormen, observatietips en veel handvatten om Human Dynamics in de praktijk (de situaties die zich voordoen in de les) te zien en  ‘vast te pakken’. Streven is om de mentor iets in handen te geven waar hij zoveel mogelijk zelfstandig mee kan werken. Ook in het mentorboek is het taalgebruik direct en activerend en wordt geprikkeld tot reflectie.

De methode is en wordt gebruikt op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in het land. Op één school worden de ervaringen nog jaarlijks geëvalueerd en krijgen docenten workshops om hun kennis van Human Dynamics te vergroten en bepaalde onderdelen aan te scherpen.