Wat je met rust laat, kan groeien

Wat je met rust laat, kan groeien – Het Fochteloërveen

Auteurs: Herman Feenstra en Harke Kuipers
Vormgeving: Factor 12
Omvang: 248 pagina’s
Drukkerij: Koninklijke Van Gorcum
Oplage: 5500
December 2012

ISBN
978-90-811386-3-5

Prijs: € 20,55 + € 6,95 verzendkosten = € 27,50

Bestellen
Tot onze grote schrik en vreugde is de oplage bijna volledig uitverkocht. We hebben echter nog enkele exemplaren op voorraad.

Stuur een mail naar info@uitgeverijhetwaait.nl, vermeld het aantal exemplaren dat je wilt, je e-mailadres, naam en postadres. Ik stuur je dan (vrijwel altijd) dezelfde dag een factuur. Zodra je het bedrag hebt overgemaakt, komt het boek naar je toe!

Beschrijving
De titel ‘Wat je met rust laat, kan groeien’ is tegelijkertijd de belangrijkste boodschap van dit boek.

In 50 paragrafen, verspreid over 250 pagina’s, worden vrijwel alle aspecten van landschap, flora en fauna van dit voor Nederland unieke natuurgebied belicht.

Uitgebreid aandacht (69 pagina’s) is er voor de broedende kraanvogels. Naast feitelijke informatie kruipt de lezer hier in de huid van de waarnemer, die de ontwikkelingen met voelbare spanning op de voet (en soms vanuit een boom) volgt.

Verder aandacht voor specifieke soorten als roodborsttapuiten, paapjes, klapekster, slangenarend, geoorde futen, ganzen, de drie slangen die Nederland kent, heidekikkers, veel libellensoorten, het veenhooibeestje en bijzondere plantensoorten.

Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s, telgegevens en staafdiagrammen. Daarnaast zijn zes portretten opgenomen van bevlogen vrijwilligers die bijna dagelijks in het Fochteloërveen aanwezig zijn en hun passie, maar ook hun bezorgdheid met de lezer delen.

Dit laatste heeft vooral betrekking op verstoring door vliegverkeer, autoverkeer (toenemende recreatiedruk) en sommige ‘soortenjagers’ en fotografen die letterlijk verboden plekken betreden, ten koste van de natuur.

De auteurs sluiten af met uitgebreide en goed onderbouwde aanbevelingen voor een betere bescherming van het gebied.

Meer info over het gebied vind je op www.hetfochteloerveen.nl

Jan Wolkers prijs beste natuurboek
Een leuke verrassing kwam er toen we hoorden dat ‘Wat je met rust laat, kan groeien’ de longlist haalde van de Jan Wolkers Prijs voor beste natuurboek!